2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

ªk©Ô§QP45

 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¦n¨®¶K¹Ï°Ï
W@gDD :: U@gDD  
oH e
oler1989
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2005-12-29
峹: 403
Ӧ: ¤ì ¤ì¥U

oo: PG QG 12, 2006 1:15 am    峹DD: ªk©Ô§QP45 ި^

§Y±Nµoªíªºªk©Ô§QP45
ªk©Ô§QS
¦b³f¨®¥~ªº¬°ENZO
³f¨®¤º¥ª¤W¬°F40LM(¯S®í¦ÛµM¶i®ðºc³y)
¥ª¤U¬°F40(ªk©Ô§Q«Ø¼t40©P¦~¬ö©À¨®ºØ)
¥k¤W¬°FXX(ENZOªº¤É¯Åª©¡A¨®¨­¤UÀ£¤O¼W¥[40%)
¥k¤U¬°F50GT(¥þ²y¥u¦³¨â¥x¡A¤À§O¦b¤é¥»»P­^°ê¡A­ì¬°ªk©Ô§Q¨®¼t§ï¸Ë¥´ºâ°e¥h°Ñ¥[§Q°Ò­@¤O¨®ÁÉ)


_________________
¤@¤é·RV²×¥Í·RV
http://www.wretch.cc/blog/oler1989
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH Tq MSN Messenger
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P| QG 14, 2006 8:44 am    峹DD: ި^

·PÁ¤À¨É,¯u¬ü~ Very Happy
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
ªü¨å
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-04-03
峹: 452
Ӧ: Ī¬w¤§¯S­«ÃM¤h~

oo: P QG 29, 2006 11:13 am    峹DD: ި^

¤Ó¥¿¨å£z Idea
_________________
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
¬õ¯ù®³ÅK
¨â½ü¾Ç°|¤j¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-03-21
峹: 1165
Ӧ: ¨®¶Ã§ï.. §O¸Ë´Î!!

oo: PG @ 30, 2007 11:11 am    峹DD: ި^

¤Ó....¤Ó¥¿ÂI¤F°Õ Confused

¯u£x¦³³Q§l¦í£x·Pı!!
^
˵|ӤH oepHT oeqll MSN Messenger
ºñ¥¤¯ù
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-10-19
峹: 184
Ӧ: ®ç¶é...

oo: P| | 05, 2007 9:20 pm    峹DD: ި^

Confused «z¶ë....¦n¥¿ÂIªü..... Idea
_________________
¤@¤Á³£¶¶¨ä¦ÛµM§a..Gardenergala..
^
˵|ӤH oepHT
lon
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-06-01
峹: 489
Ӧ: ¶â¡A¥xÆW¡A¤£¹L§ÖÅܦ¨ªü¤»¥J¤F...e04§Ú¤£­nªü¡I¡I

oo: P| | 26, 2007 12:17 am    峹DD: ި^

Arrow Arrow Arrow
¬Ýªº¨ì...ºN¤£µÛ...§ó¶R¤£°_......·Q³£¤£´±·Q Razz Razz
^
˵|ӤH oepHT oeqll
Ive
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-04-05
峹: 119
Ӧ: ®üÃä£x¤p«Ä

oo: P| | 26, 2007 12:08 pm    峹DD: ި^

¨S¿ù! Laughing Laughing ÁÙ¦n§Ú­Ì³£¦³²´·ú¥i¥H¬Ý Idea
_________________
§Ú¨Ó£{..................
^
˵|ӤH oepHT oeqll
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¦n¨®¶K¹Ï°Ï Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
1(@1)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @