2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

04¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ý ²¼¿ï
e W@  1, 2
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ý Japanese Bikes
W@gDD :: U@gDD  

04¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ý ²¼¿ï
CBR-1000 RR
29%
 29%  [ 27 ]
GSX-R 1000
24%
 24%  [ 22 ]
ZX-10 R
28%
 28%  [ 26 ]
YZF-R1
17%
 17%  [ 16 ]
`벼 : 91

oH e
³¯¤¯©M
·R¶]ªÌ­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2004-02-10
峹: 3065
Ӧ: ®õ¤s

oo: P 20, 2004 7:55 am    峹DD: ި^

³ßÅw Laughing ¤X¾|
_________________
¨k¤HªºªÓ»H¬Oµ¹¤k¤H¨Ì¾a ©Ò¥H­«¨®®a®x­ÝÅU!!!
»ÈÁl ¤Î600RR
^
˵|ӤH oepHT oeqll
¼Q¤õ¨ß
¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ýª©¥D


Uɶ: 2004-02-08
峹: 5546
Ӧ: §Ú¤Wºôªº³o¤@Ãä~

oo: P 20, 2004 11:33 am    峹DD: ި^

·s10r...«á¨Ó©~¤W­ù~~cc
_________________
ÃM¨®£z...´N¬O...ÃM¨®...
¥u­n¥Î§¾ªÑ¡B¤â¸}¡BÆF»î¤§µ¡¸ò¶}Á諸¤ß¯Ý¡A¤H¤~¬O±±¨î¤@¤Áªº¼Ï¯Ã§r!!!!°¸¯À­ô¦N©Ô¼Q¤õ¨ß...§q~~~¸õ¸õ~~
^
˵|ӤH oepHT
alex999
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2004-08-03
峹: 1

oo: P| K 19, 2004 9:42 am    峹DD: ި^

§Ú¿ï§Ú³ÌÁé·RªºR1
^
˵|ӤH oepHT
£«¸U
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2004-08-19
峹: 4
Ӧ: ·s¦Ë

oo: P| K 19, 2004 4:44 pm    峹DD: ި^

10rÆg..§Ú³ßÅw
^
˵|ӤH oepHT
¼Q¤õ¨ß
¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ýª©¥D


Uɶ: 2004-02-08
峹: 5546
Ӧ: §Ú¤Wºôªº³o¤@Ãä~

oo: P K 21, 2004 10:08 am    峹DD: ި^

Cool
_________________
ÃM¨®£z...´N¬O...ÃM¨®...
¥u­n¥Î§¾ªÑ¡B¤â¸}¡BÆF»î¤§µ¡¸ò¶}Á諸¤ß¯Ý¡A¤H¤~¬O±±¨î¤@¤Áªº¼Ï¯Ã§r!!!!°¸¯À­ô¦N©Ô¼Q¤õ¨ß...§q~~~¸õ¸õ~~
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: PT K 25, 2004 11:52 pm    峹DD: ި^

alex999 g:
§Ú¿ï§Ú³ÌÁé·RªºR1

Åwªï alex999¤j¤j¨ÓRUN2W¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ¡I Smile
^
˵|ӤH oepHT
¼Q¤õ¨ß
¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ýª©¥D


Uɶ: 2004-02-08
峹: 5546
Ӧ: §Ú¤Wºôªº³o¤@Ãä~

oo: P| K 26, 2004 2:59 pm    峹DD: ި^

Åwªï·s¦P¾c~
_________________
ÃM¨®£z...´N¬O...ÃM¨®...
¥u­n¥Î§¾ªÑ¡B¤â¸}¡BÆF»î¤§µ¡¸ò¶}Á諸¤ß¯Ý¡A¤H¤~¬O±±¨î¤@¤Áªº¼Ï¯Ã§r!!!!°¸¯À­ô¦N©Ô¼Q¤õ¨ß...§q~~~¸õ¸õ~~
^
˵|ӤH oepHT
¤@¥Í³Ì·R­«¨®
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2004-07-20
峹: 8

oo: P Q 17, 2004 6:35 pm    峹DD: ި^

§ÚÁÙ¯À³ßÅw10R Laughing
_________________
­«¨®µ¹¤F§Ú¤H¥Íªº¤è¦V.¦oªº±Æ®ðÁn®ö¬OµL¤H¯à¤Îªº
¶]¨®»Pµó¨®§à¾Ü¤¤..........
^
˵|ӤH oepHT oeqll
Q.MORE...(^^)...ªü¤òA
¨â½ü¾Ç°|¤p¾Ç¥Í


Uɶ: 2004-11-28
峹: 54

oo: PG QG 07, 2004 10:17 pm    峹DD: ި^

·Ç³Æ´«ª±¨ã~~~~http://www.sonicjay.com/video/M50M-VI.wmv
_________________
³ßÅw·d¤H.¤]·R³Q·dªº.Q~more1969.³¡¸¨®æ:

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!C.JpF0qDHRiZzU6V2x8kpLk-/
^
˵|ӤH oepHT
woshiafu
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2004-12-31
峹: 1

oo: P QG 31, 2004 6:19 pm    峹DD: ި^

§Ú³ÌÁé·RªºR1 Laughing
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P @ 01, 2005 9:52 pm    峹DD: ި^

Åwªï woshiafu¤j¤j¨ÓRUN2W¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ¡I Smile
^
˵|ӤH oepHT
Á³µ·°_¤l
¨â½ü¾Ç°|¤p¾Ç¥Í


Uɶ: 2004-02-23
峹: 53
Ӧ: ¤u¨ã½c

oo: PG @ 11, 2005 7:19 pm    峹DD: ި^

100rrÁöµM¤£¬O°¨¤O³Ì¤j,¦ý¥Lªº¾Þ±±©ÊÁÙ¬O³ÌÅý§Úè°g Embarrassed Embarrassed
_________________
§Ú·R¾÷¨®,§A¤]·R¾÷¨®,Ãø©Ç¤j®a³£¾÷¨®...^__^
^
˵|ӤH oepHT
¼Q¤õ¨ß
¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ýª©¥D


Uɶ: 2004-02-08
峹: 5546
Ӧ: §Ú¤Wºôªº³o¤@Ãä~

oo: P| @ 13, 2005 4:10 pm    峹DD: ި^

R1¦³«á¨Ó©~¤W¤§¶Õ­ò~ Rolling Eyes
_________________
ÃM¨®£z...´N¬O...ÃM¨®...
¥u­n¥Î§¾ªÑ¡B¤â¸}¡BÆF»î¤§µ¡¸ò¶}Á諸¤ß¯Ý¡A¤H¤~¬O±±¨î¤@¤Áªº¼Ï¯Ã§r!!!!°¸¯À­ô¦N©Ô¼Q¤õ¨ß...§q~~~¸õ¸õ~~
^
˵|ӤH oepHT
¤jªL
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2004-05-23
峹: 398

oo: P T 06, 2005 12:47 pm    峹DD: ި^

¯³­¸­¸ g:
­¸­¸ g:
ÁÂ~ÁÂ Mr. Green


­¸­¸­ô­ô

¥i¥HÀ°§Ú²¼¿ï³o¬P´Á½Ö¨Ó·í§Ú¨kªB¤Í¶Ü ??


¾à­¸­¸´N¹ï¤F
_________________
µ±¸ôÅ]Ã~¾m§Ú¦æ....¤Ñ«n¦a¥_¤£·²®§
¤W¤Ñ¤U®ü¥ôÁþ¹£....¾î½Äª½¼²¤£²p¤û
Meli »¡¤k¤Hµ²±B¦³¤°»ò¥Î.......¦³­Ó
³¾..¥Î
°Ú!......
°¸ »¡¨k¤HÃM­«¨®¦³¤°»ò¥Î.......¤]¦³­Ó³¾..«i°Ú!
^
˵|ӤH oepHT oeqll
³¯¤¯©M
·R¶]ªÌ­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2004-02-10
峹: 3065
Ӧ: ®õ¤s

oo: PG T 29, 2005 8:56 pm    峹DD: ި^

10R Shocked Shocked Shocked Confused:
_________________
¨k¤HªºªÓ»H¬Oµ¹¤k¤H¨Ì¾a ©Ò¥H­«¨®®a®x­ÝÅU!!!
»ÈÁl ¤Î600RR
^
˵|ӤH oepHT oeqll
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¤é¥»¥|¤j¤Ñ¤ý Japanese Bikes Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e W@  1, 2
2(@2)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @