2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

±¥§Ú­Ìªº¦n¤Í¡A¸UµØ¤j­D¤l¡A¶¶¨«¡I

 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤
W@gDD :: U@gDD  
oH e
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: PT | 13, 2016 9:43 am    峹DD: ±¥§Ú­Ìªº¦n¤Í¡A¸UµØ¤j­D¤l¡A¶¶¨«¡I ި^

Âà¶K¡A±¥§Ú­Ìªº¦Ñ¤Í¡A§d¥A«°¥ý¥Í¡C😢
1967/01/06~2016/03/30
http://epaper.ntuh.gov.tw/health/200805/artalure.html

¦U¦ì½å¹F¦pªG¦³¹L¥h­D­ô»P§Ú­Ì¦P¦æªºÂIÂIºwºw¡A§Æ±æ¯à¤À¨É¦b³o¨à¡AÅý§Ú­Ì¥Ã»·°O±o³o¦ì¦n¤Í¡C Crying or Very sad
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
ksroger
«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2004-02-08
峹: 5374

oo: P | 15, 2016 1:27 pm    峹DD: ި^

RIP Crying or Very sad
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH MSN Messenger
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: PG Q@ 08, 2016 12:16 am    峹DD: ި^

¤K¦Ê¦~¨S¤W¨Ó¤F

¥ý¨Ó¤@±i±¥©À¤@¤UCrying or Very sad

P6120077 by Â@¶h ³¯, ©ó Flickr
_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: PT Q@ 09, 2016 1:03 am    峹DD: ި^

°Ú,¤ßª½¤f§Öªº¦n¤H~¥L«ç»ò¤F?
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P | 23, 2017 12:17 am    峹DD: ި^

mely g:
°Ú,¤ßª½¤f§Öªº¦n¤H~¥L«ç»ò¤F?


³ø§i Mely ©j¡A
¸UµØ¤j­D¤l¥h¦~¦]°·±d¦]¯À·ñµMÃã¥@⋯ Crying or Very sad
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P@ | 24, 2017 11:09 pm    峹DD: ި^

¤F¸Ñ,ÁÂÁÂ,¦n¤H¤£ªø©R,§Ú­Ì­n¦n¦n«O­«!
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P | 29, 2017 10:53 pm    峹DD: ި^

mely g:
¤F¸Ñ,ÁÂÁÂ,¦n¤H¤£ªø©R,§Ú­Ì­n¦n¦n«O­«!


¸Û¼°¯¬ºÖ Mely©j ¨­Åé°·±d Âó®a¥­¦w¡C ·R¹õ
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P 05, 2017 12:34 am    峹DD: ި^

¸U¤À·PÁÂ,§Ú­Ì³£­n°·±d³á!
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
1(@1)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @