2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

yumin ³ø¨ì

 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¤s¦a½ü¾÷¨®Áp½Ë·|
W@gDD :: U@gDD  
oH e
Àu¦Ì«¢°f
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2006-12-15
峹: 18

oo: P E 26, 2008 6:24 pm    峹DD: yumin ³ø¨ì ި^

¤j®a¦n ¶i¨Ó®a±Ú¦³¤@¤G¦~¤F¤£¹L¤@ª½·í­Ó¦n¼ç¸¥
³Ìªñ²o¤F¤@¥x¾ï¦â cpi ¥¿¦b°V¨®¤¤
§Æ±æ¤j®a¯à¦hµ¹¤@¨Ç¾i¨®ªº«Øij

§Ú¬O¨Ó¦Û¤¤³¡¤s°Ïªº­ì¦í¥Á ¥s§Úyumin´N¦n¤F
¥Ø«e¦b·s¦Ë¤u§@¤¤
·s¦Ë¥«ªº¨®¤Í¦pªG¬Ý¨£¤@¥x¾ï¦âcpi ¨®¨­µL¶K¯Èªº´N¬O¤p§Ì§Ú¤F
½Ð¤j®a¦h¦h«ü±Ð
^
˵|ӤH oepHT
flyman
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2006-03-24
峹: 685

oo: P E 28, 2008 11:31 pm    峹DD: ި^

¶â...

§Ú«Ü¹³¦³±`±`¬Ý¨ìªd§q..

¤W¦¸¬õºñ¿O¤£¦n¦nµ¥

¶]¥h¨«¤Ñ¾ô..

¤Ö¦~吔...«Ü·|­¸³á§A
_________________
¹ï¤£°_...À~¨ì§A¤F!!!!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH Tq MSN Messenger
Berryhill
¨â½ü¾Ç°|³Õ¤h¯Z


Uɶ: 2007-10-13
峹: 2088
Ӧ: "Paving the way"

oo: P@ E 29, 2008 3:32 pm    峹DD: ި^

§A¦³¿³½ì±a§Ú­ÌTU¨®¤Í¥hª±ª±¶Ü? Laughing
^
˵|ӤH oepHT oeqll MSN Messenger
Àu¦Ì«¢°f
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2006-12-15
峹: 18

oo: PG E 30, 2008 4:28 pm    峹DD: ި^

±z«È®ð¤F...

¦³ªÅ¤@°_¥X¨Ó³z³z®ð...

§Úmsn yuminhazi@hotmail.com

^^
^
˵|ӤH oepHT
MR.G
¨â½ü¾Ç°|³Õ¤h¯Z


Uɶ: 2006-03-21
峹: 2903
Ӧ: ¹Å¸q¥«¤H¦b¥x«n¥Ã±d¤u§@

oo: PG E 30, 2008 8:43 pm    峹DD: ި^

¤H®a¤]·Q³z³z®ð~~~~~~ Embarrassed Embarrassed Embarrassed

¦ý¤H®a¬O¦b«n³¡°Ú~~~~~ Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
_________________
¦³¨Æ§äGG¤]¥i¨ì³o¸Ì
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
·s¦Ëªü®i
¨â½ü¾Ç°|¤j¾Ç¥Í


Uɶ: 2008-04-21
峹: 1044
Ӧ: ·s¦ËÀ°¦ËªF¤ÀªÀ

oo: PG E 30, 2008 9:00 pm    峹DD: ި^

«¢Åo~§Ú¤]¶D·s¦Ë¤H³á~~~¦³ªÅ±`¥X¨Ó»E»E Mr. Green
_________________
¨É¨üÃM¨®ªº§Ö·P
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
µ¹§Útu¨ä¾l§K½Í
¨â½ü¾Ç°|³Õ¤h¯Z


Uɶ: 2007-10-17
峹: 3435
Ӧ: ¥x¥_«¬¨kµw±õÀ°¤§ÃM°¨¤l¤Ñ¤ý

oo: PT Q 01, 2008 12:47 pm    峹DD: ި^

¥i¥H±`±`¥hS.Tªº¥X¹Cª©³}³}.........

¸ò¤j®a¤@°_¥X¹C³á.........

Åwªï§Aªº¥[¤J......... Idea Idea
_________________
§Ú¥s¤pÞ³.....
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
Àu¦Ì«¢°f
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2006-12-15
峹: 18

oo: PG Q 07, 2008 7:35 pm    峹DD: ި^

µ¹§Útu¨ä¾l§K½Í g:
¥i¥H±`±`¥hS.Tªº¥X¹Cª©³}³}.........

¸ò¤j®a¤@°_¥X¹C³á.........

Åwªï§Aªº¥[¤J......... Idea Idea
§Ú³£·|¥ý¬ÝSTª©ºw^^
¦³¾÷·|¤@°_¥X¹C^^
^
˵|ӤH oepHT
XXÄ_­ô
¤s¦a¤H¾÷¨®Áp½Ë·|ª©¥D


Uɶ: 2004-05-22
峹: 306
Ӧ: Taipei county

oo: PT K 26, 2009 12:34 am    峹DD: ި^

Åwªï¤j®a°Ú~
µ¥¤Ñ®ð²D¤@ÂI
³o¸Ì·|¿ì¬¡°Êªº³á~
_________________
I LOVE MY SUPER CHICK


^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¤s¦a½ü¾÷¨®Áp½Ë·| Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
1(@1)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @