2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

96¦~4¤ë22¤é ¥_¹a¬K©u¤j·|®v.............©yÄõÀY«°¹A³õ
e 1, 2  U@
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¥_¹a­«¨®­Ñ¼Ö³¡
W@gDD :: U@gDD  
oH e
¤@°{¤@°{¤p¬P¬P
¥_¹a­«¨®­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2006-06-18
峹: 5
Ӧ: Team SUZUKI

oo: PT T 14, 2007 10:40 pm    峹DD: 96¦~4¤ë22¤é ¥_¹a¬K©u¤j·|®v.............©yÄõÀY«°¹A³õ ި^

¥_¹a¬K©u¤j·|®v.............©yÄõÀY«°¹A³õ(¤@¤é¹C)Åý±z»·Â÷¹ÐÄÛ.¿Ëªñ¤j¦ÛµM

¬¡°Ê®É¶¡: 96¦~04¤ë22¤é AM8:00

¶°¦X¦aÂI: ¥_¹a­«¾÷(ªQ¦¿¸ô530¸¹) 25854343

³ø¦W¤è¦¡: ±Ä²{³õ³ø¦W¦¡(¬¢¥_¹a¼B¤p©j)

³ø¦W¶O¥Î: ­ì»ù1100¤¸(§t«OÀI)

¤½¥q¸É§USUZUKI¨®¤Í¤@¤H750¤¸»Ý¦Û¥I 350¤¸

¥LµP¨®¤Í¤@¤H600¤¸»Ý¦Û¥I 500¤¸

120¤½¤À¥H¤Uºw¤pªB¤Í 250¤¸

¬¡°Ê¸ô½u:AM:08:00¥_¹a¶°¦X--->08:30¥Xµo--->09:30©WªL7-11¥ð®§--->
09:50©WªL7-11¥Xµo--->11:00ÀY«°¹A³õ--->15:20¦^µ{--->
16:30²ö¤º©@°Ø(½Ð¦Û¥I)--->16:50§Ö§Ö¼Ö¼Ö¦^®a

ÀY«°¹A³õ¬¡°Êªí:
11:00-12:00 ª¾©Ê¤§®È...¦³±M·~¸Ñ»¡¦Ñ®v.Åý¨Ó¹A³õºw¶Q»«»{ÃѤj¦ÛµMºw°Ê.´Óª«

12:00-13:00 ¶m¤g®Æ²z...¤ÈÀ\.¹A³õºw¤ÈÀ\¬O±Ä¦Û§U¦¡ºw.¥þ³¡³£¬O¶Ç²Îºw¶m¤g®Æ²z.¨Ì©u¸`ÅܤƦӧïÅܵæ¦â.¨Ó¹A³õ¦Y¶ºÅý§A¦³¦^ªüæÌ®aºw·Pı

13:30-15:00 ¸­©Ý££ÃÉ...¸­©Ý££ÃÉ:§Q¥Î¹A³õ³¥¥Í´Óª«ºw¾ð¸­.¦Aµo´§­Ó¤H³Ð§@¯à¤O.°µ¥X³Ì¤S¯S¦âºw££ÃÉ^^
_________________


¤@°{¤@°{¤p¬P¬P b PG | 24, 2007 12:12 am @F 1 ק
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P T 16, 2007 12:34 pm    峹DD: ި^

®È¹C´r®®~ Very Happy
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¤pÃÉÃÉ
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-03-20
峹: 6
Ӧ: «l³tª±®a¤§ªL¬ü¦p­«¾÷¤T¤C¤p¶¤520­x¹Î978½â¶¤¤pÃÉÃÉ

oo: P| T 22, 2007 1:08 am    峹DD: ި^

¬Û¬ù¤@°_¨Ó§a Laughing
_________________
·¥­Pªº°¨¤O¨Ó¦Û©ó±M·~ªº½Õ®Õ!
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
¤pÃÉÃÉ
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-03-20
峹: 6
Ӧ: «l³tª±®a¤§ªL¬ü¦p­«¾÷¤T¤C¤p¶¤520­x¹Î978½â¶¤¤pÃÉÃÉ

oo: P| T 22, 2007 10:54 pm    峹DD: ި^

http://www.tcfarm.com.tw/
¬Ý¬ÝÐù
_________________
·¥­Pªº°¨¤O¨Ó¦Û©ó±M·~ªº½Õ®Õ!
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
³¯¤¯©M
·R¶]ªÌ­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2004-02-10
峹: 3065
Ӧ: ®õ¤s

oo: PT T 28, 2007 5:06 pm    峹DD: ި^

¤£¿ù³á Surprised
_________________
¨k¤HªºªÓ»H¬Oµ¹¤k¤H¨Ì¾a ©Ò¥H­«¨®®a®x­ÝÅU!!!
»ÈÁl ¤Î600RR
^
˵|ӤH oepHT oeqll
danielhsu21
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2005-02-08
峹: 7

oo: PT | 11, 2007 11:21 pm    峹DD: ި^

¯u¤£¿ù¼Ú.
_________________
dan
^
˵|ӤH oepHT
¤pÃÉÃÉ
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-03-20
峹: 6
Ӧ: «l³tª±®a¤§ªL¬ü¦p­«¾÷¤T¤C¤p¶¤520­x¹Î978½â¶¤¤pÃÉÃÉ

oo: P | 13, 2007 1:38 am    峹DD: ި^

­C...ÁÙ¦³¤@¶g(18¸¹)´NºI¤î³ø¦WºO....±z³ø¦W¤F¶Ü????...
_________________
·¥­Pªº°¨¤O¨Ó¦Û©ó±M·~ªº½Õ®Õ!
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P| | 19, 2007 2:53 pm    峹DD: ި^

Åwªï :
¤@°{¤@°{¤p¬P¬Pª©¥D
¤pÃÉÃÉ«Ó­ô
danielhsu21«Ó­ô

¨Ó2½ü²ÕRUN2W¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!


_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
lon
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-06-01
峹: 489
Ӧ: ¶â¡A¥xÆW¡A¤£¹L§ÖÅܦ¨ªü¤»¥J¤F...e04§Ú¤£­nªü¡I¡I

oo: PG | 24, 2007 8:44 pm    峹DD: ި^

·Ó¤ù...............·Ó¤ù.......................·Ó¤ù........................................
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised ­n¬Ý­n¬Ý­n¬Ý
^
˵|ӤH oepHT oeqll
waihaha1973
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-04-27
峹: 15

oo: P | 27, 2007 8:22 am    峹DD: ި^

¥Xµo«e
^
˵|ӤH oepHT
waihaha1973
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-04-27
峹: 15

oo: P | 27, 2007 8:22 am    峹DD: ި^^
˵|ӤH oepHT
waihaha1973
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-04-27
峹: 15

oo: P | 27, 2007 8:23 am    峹DD: ި^

^
˵|ӤH oepHT
waihaha1973
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-04-27
峹: 15

oo: P | 27, 2007 8:24 am    峹DD: ި^


^
˵|ӤH oepHT
waihaha1973
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-04-27
峹: 15

oo: P | 27, 2007 8:25 am    峹DD: ި^[IMG]ht[URL=http://imageshack.us]tp://img100.imageshack.us/img100/6622/cimg3274gc1.jpg[/IMG][/URL]
^
˵|ӤH oepHT
waihaha1973
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-04-27
峹: 15

oo: P | 27, 2007 8:25 am    峹DD: ި^^
˵|ӤH oepHT
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¥_¹a­«¨®­Ñ¼Ö³¡ Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e 1, 2  U@
1(@2)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @